Ichi no yu, Iga-ueno, Mie Prefecture

Ichi no yu, Iga-ueno, Mie Prefecture