Jizo-yu

Aichi, Nagoya-shi.

Heiden Onsen

Aichi, Nagoya-shi.