Hirono-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Taihei-yu

Tokyo, Adachi-ku.

Tsuru no yu

Tokyo, Edogawa-ku.

“Kashikiri” sento in Kaisei-yu

I experienced ‘kashikiri’ sento, which means ‘private bathing’. Using private sento for a few hours is a really unique and rare experience, so I decided to invite some of my friends to enjoy this privileged time with me.

Tama no yu

Tokyo, Toshima-ku.

Aizen-yu

Tokyo, Itabashi-ku.

Sento Suppoter Forum 2015

Sento Suppoter Forum 2015

Shingetsu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Yoshida Onsen

[ Closed ] Shizuoka, Numazu-shi.