Glossary

Sento vocabulary

Yama No Yu Onsen

Tokyo, Toshima-ku.

Ebisu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Konparu-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.

About sento art mural

Penki-e means “wall paint”, the mural you can find in the sento.

Yu-yu lando Azuma

Tokyo, Toshima-ku.

Fuji no yu

Tokyo, Setagaya-ku.

Inari-yu

Tokyo, Kita-ku.

Ota-ku Sento Walk 2015

Last Sunday, I participated to an event organized by Ota-ku : The “Ota Sento Walking” (おおた銭湯ウォーキング). Minami no yu (美奈見の湯) […]