Jizo-yu

Aichi, Nagoya-shi.

Minowa-yu

Tokyo, Shinjuku-ku

Heiden Onsen

Aichi, Nagoya-shi.

Arai-yu

Tokyo, Sumida-ku.

Ichi no yu

Tokyo, Nakano-ku.

Ginsen-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.

Ume yu

Kyoto, Kyoto-shi.

Takasago-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Hirono-yu

Tokyo, Toshima-ku.