Taihei-yu

Tokyo, Adachi-ku.

Tsuru no yu

Tokyo, Edogawa-ku.

Tama no yu

Tokyo, Toshima-ku.

Aizen-yu

Tokyo, Itabashi-ku.

Shingetsu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Yoshida Onsen

[ Closed ] Shizuoka, Numazu-shi.

Yama No Yu Onsen

Tokyo, Toshima-ku.

Ebisu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Konparu-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.