Ginsen-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.

Takasago-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Hirono-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Tama no yu

Tokyo, Toshima-ku.

Shingetsu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Yama No Yu Onsen

Tokyo, Toshima-ku.

Ebisu-yu

Tokyo, Toshima-ku.

Konparu-yu

[ Closed ] Tokyo, Toshima-ku.

Yu-yu lando Azuma

Tokyo, Toshima-ku.